Trafik Mühendisliği

about

Trafik Mühendisliği

İnsan-araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini; planlama, projelendirme ve yönetim çalışmaları oluşturmaktadır. Gerek şehirlerin mevcut sorunlarının çözülmesi, gerekse geleceğe yönelik yatırımların daha sağlıklı yapılabilmesi için ulaşım planlama ve trafik mühendisliği çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede kent için ulaşım talebinin modellenmesi, ulaşım ana planı çalışmaları, mikro simülasyon çalışmaları, trafik sinyalizasyon yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri tabanlı trafik bilgi sistemi yönetimi, trafik iyileştirme çalışmaları ve yeni trafik oluşturan merkezlerin trafiğe olan etkilerinin analiz edildiği trafik etki analizi çalışmaları gibi hizmetler sunulmaktadır.


Trafik Mühendisliği Çalışmaları

  » Optimizasyon ve sinyal koordinasyon projeleri
  » Anket ve sayım çalışmaları
  » Önce - sonra analizleri
  » Kavşak ve yol kesitleri analizleri
  » Seyahat etüdü çalışmaları
  » Doygun akım çalışmaları
  » Hız etüdü çalışmaları

Ulaşım Planlama Çalışmaları

Şehirlerde arazi kullanım yapılarında doğan trafik talebinin türel ve bölgesel dağılımının detaylı olarak incelendiği ve tüm ulaşım türlerini kapsayan mevcut durum ve gelecek projeksiyonlarının yer aldığı ulaşım ana planı çerçevesinde;

  » Arazi kullanım verileri,
  » Nüfus sayım bilgileri,
  » Hane ve yol üzeri anketleri,
  » Trafik sayımları,
  » Toplu taşıma alt yapı ve talep bilgileri elde edilmektedir.


Ulaşım Ana Planı çerçevesinde aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

  » Ulaşım yol ağını ve toplanan tüm bilgileri kapsayan ulaşım modelleri oluşturulması,
  » Mevcut ulaşım talebinin tahmini ve gelecek projeksiyon hesaplamalarının yapılması,
  » Arazi kullanım-ulaşım talebi ilişkisinin saptanması,
  » Orta ve uzun vadede yatırım programlarının belirlenmesi,
  » Kısa vadede trafik iyileştirme önerilerinin getirilmesi.
  » Ulaşım Ana Planları
  » Kısa vadeli çözümleri içeren Trafik Düzenleme ve İyileştirme Çalışmaları
  » Lojistik Ana Planları
  » Ulaşım Modelleme Çalışmaları

Trafik Etki Analizleri (TEA)

Önemli gayrimenkul projeleri öncesinde potansiyel ulaşım sorunlarının belirlenmesinde, önemli turizm alışveriş ve konut projelerinin ulaşım ağları ile bütünleştirilmesinde etki analizi çalışmaları önemli katkılar sağlar.

İSBAK tarafından gerçekleştirilen Trafik Etki Analizleri, uluslararası trafik mühendisliği yöntemleri kullanılarak yapılmakta; yerel yönetimler, kredilendirme kuruluşları ve yabancı yatırımcılar tarafından öngörülen standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırımlarının etkileşim analizleri objektif ve profesyonel bir şekilde İSBAK tarafından yapılmıştır.


Trafik Etki Analizleri

  » Karışık Kullanımlı (Mixed-Use) Gayrimenkul Yatırımları,
  » Turizm ve Eğlence Merkezi Yatırımları,
  » Tünel, Çevre Yolu, Toplu Ulaşım (Metro ve BRT) Projeleri
  » Alışveriş merkezleri Trafik Etki Analizleri
  » Toplu konut projeleri Trafik Etki Analizleri
  » Stadyum, otogar, miting ve toplanma alanları Trafik Etki Analizleri
     gibi projeler öncesinde, mevcut ve gelecekteki trafik durumunu etkileyeceği gerekçesiyle Trafik Etki Analizi çalışmaları yapılmalıdır.

Simülasyon Çalışmaları

Şehirlerin gelişimine paralel olarak artan motorlu taşıt trafiği ve hareketlilik ile kent merkezlerinde oluşmaya başlayan trafik sıkışıklıklarının ve kapasite darboğazlarının tanımlanarak, yaşanan sorunları geri dönülmez hale gelmeden çözecek trafik mühendisliği çözüm ve önerilerinin geliştirilmesi amacıyla;

  » Mevcut ulaşım altyapısının detaylı bir şekilde incelenmesi,
  » Kentiçi ulaşımda yaşanan sorunların ve yetersizliklerin tespit edilmesi,
      • Anayol kesitleri ve kavşaklarda trafik sayım çalışmalarının yapılması,
      • Yol ağının irdelenmesi ve kavşaklarda gecikme sürelerinin, kavşak kapasite kullanım oranlarının ve hizmet seviyelerinin analiz edilmesi,
  »Mevcut yol ağının simülasyon programları yardımıyla irdelenmesi,
  »Kısa vadede uygulanacak trafik düzenlemelerinin yapılması,
      • Kentiçi Trafik Dolaşım Şemasının düzenlenmesi,
      • Kavşaklarda ve yolağı üzerinde geometrik düzenlemelerin yapılması,
      • Yaya alanlarının düzenlenmesi,
      • Yatay-düşey işaretlemelerin yapılması,
      • Otopark politikalarının oluşturulması ve otoparkların düzenlenmesi,
      • Sinyalize edilecek kavşakların projelendirilmesi,
      • Toplu Taşıma Sistemi düzenleme çalışmalarının yapılması,
  » Yapılan düzenlemelerin simülasyon programı yardımıyla irdelenmesi çalışmaları yapılmaktadır.Referans çalışmalardan bazıları:

  » Avrasya Tüneli (ISRTC) Trafik Etki Analizi,
  » Zorlu Center Zincirlikuyu Trafik Etki Analizi,
  » Suryapı Exen Tantavi Trafik Etki Analizi; Acıbadem Akasya Projesi Trafik Analizi,
  » İBB 2004/2008 Karayolu Ulaşım Yatırımları Değerlendirme Çalışması,
  » Bayrampaşa Alışveriş Vadisi (Ora İstanbul, Forum İstanbul, Mega Center) Trafik Etki Analizi,
  » Maslak Alarko Aktarma Merkezi Modelleme Çalışması,
  » Zeytinburnu Aktarma Merkezi ve Turizm Kompleksi Etki Analizi,
  » İstanbul İleri Trafik Yönetim Sistemi Kurulması, Optimizasyonu ve Simülasyonu Projesi,
  » İBB İstanbul Genelinde Ulaşım Ağının Geliştirilmesine Yönelik Trafik Sayım ve Geometrik Düzenleme Çalışması,
  » Kastamonu Şehri Ulaşım Modelleme ve Trafik İyileştirme Çalışması,
  » Fethiye İlçesi Trafik İyileştirme Çalışması,
  » Rize Belediyesi Trafik İyileştirme Çalışması,
  » İstanbul Yeni Havalimanı Trafik Etki Analizi,
  » İDTM Yerleşkesi Trafik Etki Analizi.


Multipurpose Multipurpose

Akıllı Şehircilik

Akıllı şehircilik ve akıllı belediyecilik, şehir hayatını son derece kolaylaştırtırmaktadır. Şehirle ilgili ihtiyacımız olan...

responsive responsive

Fiber Optik Altyapı

Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler paralelinde yüksek kapasiteli ses, veri ve görüntü...

responsive responsive

SADA & SMART GRİD

1890'lı yıllardan bu yana hemen hemen aynı şekilde çalışan şebekelere 21. yüzyıl ağ teknolojisi entegre edilmesiyle oluşturulan sistemlere ''Akıllı Şebeke'' denilmektedir

responsive responsive

Rüzgar Türbinleri Neden 3 Kanatlıdır?

Rüzgar türbinleri, hareket halindeki havanın kinetik enerjisini önce mekanik enerjiye sonra da elektrik enerjisine çevirmeye yarayan sistemlerdir ve...