Adaptif Trafik Yönetim Sistemi(ATAK)

about

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi(ATAK)

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama taşıt gecikme sürelerini ve ortalama durma sayılarını en aza indirmek amacı ile, sinyalize kavşakların sürelerinin; trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametrelere göre gerçek zamanlı olarak optimize edildiği ve hesaplanan optimum sürelerin sinyalize kavşağa uygulandığı çalışma sistemidir.

ATAK


Genel Özellikleri

  » ATAK; artan trafik hacmi nedeniyle tıkanan kavşaklara gerçek zamanlı müdahale ederek trafik akışını hızlandırır ve gecikme sürelerini azaltır.
  » ATAK; sahadan alınan verileri merkezde değerlendirerek kavşakların sinyal sürelerini gerçek zamanlı olarak optimize eder.
  » ATAK sistemi, trafik hacminde meydana gelen değişikliklere hızlıca adapte olur ve sinyal sürelerini yeni duruma uygun olarak günceller.
  » ATAK trafik yol ağındaki seyahat sürelerini ve emisyon değerlerini azaltır.
  » İSBAK’ın TÜBİTAK desteği ile kent içi araç trafiğinde akıcılığı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); kurulduğu kavşaklarda taşıt gecikme sürelerini %15 ile %30 oranında azaltmaktadır.


ATAK


ATAK Konsept

Öne Çıkanlar
  » Trafik sinyal sürelerinin oluşan trafik hacmi ve kuyruklanma gibi parametrelere bağlı olarak gerçek zamanlı optmize edilmesi
  » İzole (tek kavşak) ve koordineli (kavşak grubu) olarak çalışabilme,
  » İstenen zaman aralığında adaptif, istenen zaman aralığında tercih edilen başka bir kontrol stratejisi ile çalışabilme,
  » Web tabanlı online sistem izleme arayüzü,
  » Sistemde üretilen tüm verilerin saklanması ve raporlanması,
  » Sistem yönetim arabirimi,
  » Kavşak ya da kavşak grubunu planlamak için kullanıcı dostu tasarım arabirimi,
  » İstatistiksel veri üretimi ve raporlanması,
  » Sistem alarm ve sonuçlarını izleyebilme,
  » Taşıt başına bekleme sürelerinde %15-%30 iyileşme.


ATAK


ATAK Kontrol Yöntemi

ATAK; kavşak noktalarından aldığı taşıt sayısı ve işgaliye oranı bilgilerini öncelikle kontrol, filtreleme ve analiz işlemlerinden geçirir ve seçilen yol ağı için trafik modeli oluşturur. ATAK bünyesinde geliştirilen optimizasyon algoritması elde edilen bilgileri kullanarak sinyal sürelerini gerçek zamanlı olarak hazırlar ve sahaya uygular. Devre süresi, kaydırma değerleri (ofset) ve yeşil sürelerin optimizasyonu için genetik algoritmalar kullanılmaktadır. Sistem geliştirilmeye açık yapısıyla farklı optimizasyon algoritmalarını da uygulayabilmektedir.

ATAK


Sistem Mimarisi

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); fiber optik, DSL ve 3G/EDGE/GPRS haberleşme alt yapıları üzerinden çalıştırılabilmektedir. ATAK yönetim sistemine bağlı bir kavşağın geometrik bilgileri ve kontrol parametreleri gibi bilgiler ATAK Designer adını verdiğimiz tasarım arayüzünden girilir. ATAK Trafik Yönetim Sistemi’ne bağlı tüm kavşakların konfigürasyon parametreleri, (güncel ve arşiv) sayım, hız ve işgaliye verileri ve plan süreleri ilişkisel bir veri tabanında tutulur. Fiber optik veya DSL haberleşme alt yapısı kullanıldığında merkez ile bağlantısı kopuk olan kavşağın sensör verileri yakın kavşaklar tarafından merkeze aktarılabilmektedir. Ayrıca network kontrolünde bulunan bir kavşağın merkez ile bağlantısının kesilmesi durumunda geri kalan kavşaklar adaptif network kontrolü içerisinde çalışmaya devam edebilmektedir.

ATAK




ATAK Web Arayüzü

ATAK sistemine bağlı kavşaklar, web-tabanlı arayüze bağlanılarak harita üzerinden canlı olarak izlenebilir. İzole kavşaklar harita üzerinde grafiksel bir simge ile, koordineli kavşaklar ise ardışık yol segmentlerinin renklendirilmesi ile gösterilebilmektedir. Aynı zamanda ağaç yapısıyla da listelenen kavşaklar için anlık izleme aktif/pasif yapılabilmektedir. Web üzerinden hem ATAK merkezinin ürettiği faz süreleri, işgaliye, akım/hacim verileri gibi trafik kontrol parametrelerinin hem de sensör arızaları, kavşağın merkezle olan bağlantı durumu gibi kritik bilgilerin takibi yapılabilmektedir. Arama alanı ile ATAK merkezine kayıtlı sistem numaraları kullanılarak herhangi bir kavşağa odaklanma imkanı da sağlanmıştır. Web tabanlı uygulama farklı harita altlık sağlayıcıları ile çalışabilmektedir.

ATAK




ATAK Simülasyon Arayüzü

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK), trafik mühendisine adaptif sistemin ofis ortamında test edilebilmesi için VISSIM ve ISIM ikro-simülasyon yazılımlarına bağlantı imkanı sunmaktadır.

ATAK


AI-SIM Trafik Simülasyonu

İSBAK tarafından adaptif trafik yönetimi projesi çerçevesinde geliştirilen mikroskopik trafik simülasyonu ISIM, araç takip modeli olarak Intelligent Driving Model (IDM) kullanmaktadır ve yerel sürücü davranışlarına göre kalibre edilebilme özelliğine sahiptir.

ISIM ayrıca;
  » Sanal ortamda farklı trafik ağlarının oluşturulabilmesi,
  » Trafik ağlarına seçilen trafik hacimlerinin yüklenmesi,
  » Farklı optimizasyon arayüzleri ile entegrasyon,
  » Farklı performans parametrelerine göre taşıt başına gecikme, ortalama durma sayıları, ortalama seyahat süresi ve ağdaki aktif araç sayısı gibi çıktılar üretmesi,
  » Trafik kontrol stratejileri geliştirme, uygulama ve sonuçlarını izleme,
  » Seçilen aracın sistemde davranışının izlenmesi gibi özellikleri ile hem adaptif sistemin bir parçası olarak hem de ofis ortamında yapılacak trafik analizleri için trafik mühendislerinin hizmetine sunulmuştur.

Multipurpose Multipurpose

Akıllı Şehircilik

Akıllı şehircilik ve akıllı belediyecilik, şehir hayatını son derece kolaylaştırtırmaktadır. Şehirle ilgili ihtiyacımız olan...

responsive responsive

Fiber Optik Altyapı

Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler paralelinde yüksek kapasiteli ses, veri ve görüntü...

responsive responsive

SADA & SMART GRİD

1890'lı yıllardan bu yana hemen hemen aynı şekilde çalışan şebekelere 21. yüzyıl ağ teknolojisi entegre edilmesiyle oluşturulan sistemlere ''Akıllı Şebeke'' denilmektedir

responsive responsive

Rüzgar Türbinleri Neden 3 Kanatlıdır?

Rüzgar türbinleri, hareket halindeki havanın kinetik enerjisini önce mekanik enerjiye sonra da elektrik enerjisine çevirmeye yarayan sistemlerdir ve...