Fiber Optik Altyapı

Fiber Altyapı

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonomik ve sosyal gelişmenin en önemli itici güçleri olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, genişbant internet erişimi, verimlilik ve rekabet gücünün artışı ile birlikte, işlem maliyetlerinin azaltılması, organizasyonların iyileştirilmesi, sosyal faydaların elde edilmesinde en kritik faktörler arasında yer almaktadır. Rakamlarla ifade edersek genişbant hizmetlerindeki her %10’luk artış gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasını %1,3 oranında yükseltmektedir.

Ayrıca ülkelerdeki bilgisayar sahipliği ile internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte nüfusun bilgi ve iletişim teknolojilerinden maksimum fayda sağlaması sosyal ve ekonomik açıdan da büyük önem arz etmektedir.

Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler paralelinde yüksek kapasiteli ses, veri ve görüntü hizmetlerine olan talep artışı ülkemizde de erişim altyapısının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bakır kablolu altyapıdan fiber optik altyapıya dönüşümü gerekli kılmıştır. Ülkenin önümüzdeki yıllara ait ihtiyaçlarının da göz önüne alınarak doğru bir modelleme ile hayata geçirilecek fiber optik şebekelerin tesis edilmesi stratejik anlamda büyük önem arz etmektedir. Raporda bu husus dikkate alınarak analiz yapılmıştır.

Şehir içi Fiber Optik Altyapı Projesi kapsamında Hıznet’ın verdiği hizmetler:

Proje Planın Hazırlanması

  » Proje Planı, Proje Yönetimi, Proje Organizasyon, Kazı Teknikleri, Ekip ve Makina-Ekipman Planlanma ve Gelişmiş Raporlanma Yatırım ve İşletme Maliyetleri Analizi, Fizibilite (Proje Olurluk)
  » Kritik Faktörler ve Risk Analizi
  » Hedef Bölgelerin Belirlenmesi, Saha Sayımlarının (Bina, Daire ve Gu¨zergah) Yapılması

Haritalandırma İşleri, Belediye Ruhsat Alımı, Özel Geçiş İzinleri, Asbuilt Alımı

  » Saha Etüd’ü (Site Survey)
  » Kazı Gu¨zergahları, Menhole Yerleşim Planları ve Fiber Planları
  » Uygulama Projesi
  » Belediye Ruhsat
  » Özel Geçişler için İlgili Kurumlardan (TCK, DSİ vb.) İzinler
  » Geçiş Hakları ile ilgili Mevzuat Dahilinde Sözleşmeler
  » GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) temelli As Built ve Tüm Haritalandırma

Kazı ve İnşaat İşleri

  » Gelişmiş Radarlar ile Kazı Öncesi Yeraltındaki Mevcut Altyapı’nın Tespiti ve İşaretlemesi
  » Geleneksel Kazı ve Kapama, Her Türlü Genişlik ve Derinlikte
  » Mini Tranşe (Mini Trench) Kazısı, 10cm Genişlik X 50cm Derinlik
  » Mikro Tranşe (Micro Trench) Kazısı, 3cm Genişlik X 20cm Derinlik
  » HDPE Boru Temin ve Tesisi
  » Mini Tranşe Kazı Alanı Dolgusu Olarak Beton Temin ve Tesisi
  » Menhol Temin ve Tesisi
  » Galvaniz Boru ile Köprü Geçişi ve Özel Geçişler
  » Yatay Sondaj

Fiber İşleri ve Projelendirme

  » Backbone Fiber Core Plan ve Topoloji Projelndirme (GPON, ME )
  » Fiber Çekim ve Ekleri
  » OTDR ölçümleri
  » Fiber Ek Kutusu Temin ve Montaj
  » Outdoor - Indoor Fiber Dolap Kurulum ve Tesis

Aktif / Pasif Cihaz Kurulumu ve Sistem Devreye Alma

  » Aktif (Metro Ethernet) ve Pasif (GPON) Sistem Kurulum ve Devreye Alma
  » Fiber Pasif Cihaz Bileşenleri Kurulum ve Devreye Alma
  » Aktif (Switch, Router vb.) Cihaz Kurulum ve Devreye Alma

Multipurpose Multipurpose

Akıllı Şehircilik

Akıllı şehircilik ve akıllı belediyecilik, şehir hayatını son derece kolaylaştırtırmaktadır. Şehirle ilgili ihtiyacımız olan...

responsive responsive

Fiber Optik Altyapı

Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler paralelinde yüksek kapasiteli ses, veri ve görüntü...

responsive responsive

SADA & SMART GRİD

1890'lı yıllardan bu yana hemen hemen aynı şekilde çalışan şebekelere 21. yüzyıl ağ teknolojisi entegre edilmesiyle oluşturulan sistemlere ''Akıllı Şebeke'' denilmektedir

full support full support

ENTEGRE ÇÖZÜMLER

CCTV ve Akıllı İzleme Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Hırsız Alarm Sistemleri, Acil Anons Sistemleri, Interkom, Çevresel Güvenlik Sistemleri, Telefon, Telsiz Haberleşme ve Takip Sistemleri